Bồn khử khí – xử lý nước cấp lò hơi

Liên hệ: 0888 294 499

  • Giảm sự ăn mòn cho hệ thống.
  • Giảm chi phí hóa chất
  • Bảo vệ sốc nhiệt khi cấp nước vào lò hơi.
  • Tiết kiệm nhiên liệu