Lò cấp khí nóng gián tiếp

Liên hệ: 0888 294 499

  • Xuất xứ 
  • Mã sản phẩm 
  • Bảo hành 
  • Hình thức thanh toán 
  • Nhiệt độ làm việc lớn nhất 300 độ C
  • Nhiên Liệu: Củi, Than Đá, Củi ép…