Lò Dầu Tải Nhiệt Đốt Ghi Xích

  • Công Suất nhiệt: 1.000.000-16.000.000 kCal/giờ
  • Nhiệt độ làm việc lớn nhất: 400 độ C
  • Áp xuất làm việc lớn nhất: 15 Bar.
  • Nhiên liệu đốt: Than cám, biomass
  • Hiệu Suất: 82%
  • Chất lỏng truyền nhiệt: Dầu truyền nhiệt
  • Tiêu Chuẩn thiết – kế chế tạo: ASTM & TCVN