Lò hơi đốt trấu

Liên hệ: 0888 294 499

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Công suất: D = 3 -50 T/H
  • Áp suất max: P = 25 kG/cm2
  • Hiệu Suất ±90%
  • Nhiên liệu đốt: Trấu rời