Lọc Bụi Túi Vải

Liên hệ: 0888 294 499

  • Công suất thiết kế: tùy theo công xuất lò hơi
  • Hiệu suật: lên tới 99%
  • Nhiệt độ vận hành: <220 độ C
  • Nồng độ bụi vào: <20g/Nm3
  • Nồng độ bụi ra<30mg/Nm3
  • Trở lực qua hệ thống: <1500Pa