Máy sấy thực phẩm

Liên hệ: 0888 294 499

Nhiệt Độ Sấy: 30-80 oC

Thời Gian Sấy: Tùy sản phẩm

Nhiên liệu: Củi, Than…

Sản phẩm sấy: đa dạng

Bảo hành: 12 tháng