Nồi hơi ống nước hai balong (dạng chữ D)

Liên hệ: 0888 294 499

Thông Số Kỹ Thuật

– Công suất sinh hơi      : D=0.3 – 10 tấn/giờ

– Áp suất làm việc max : P= 10kG/cm2

– Nhiệt độ hơi bão hòa   : Tbh=183 oC

– Hiệu suất                      : n= 87%

– Nhiên liệu: củi cây, than đá

– Nhiên liệu: củi cây, than đá