Hệ Thống Lò Nhiệt Sấy Mủ Cao Su RSS

Liên hệ: 0888 294 499

Thông số kỹ Thuật

  • Nhiên liệu tiêu hao trên tấn thành phẩm: 620 Kg
  • Thời gian sấy: 72-75 giờ
  • Diện tích 04 phòng sây: 15 x 4 x 4m / phòng