Lò hơi đốt củi công suất 2 tấn/giờ

Liên hệ: 0888 294 499

Thông số Kỹ Thuật:

  1. Công suất   : D= 2 T/H
  2. Nhiệt độ nước cấp:  tnc = 25-85 0C
  3. Diện tích tiếp nhiệt:Ftn = 855 m2
  4. Áp suất làm việc:  P = P 10 kG/cm2