Thiết bị trao đổi nhiệt ống chùm / shell and tube heat exchanger

Liên hệ: 0888 294 499

Đặc tính kỹ thuật 

  • Áp suất làm việc lớn nhất: 16 bar
  • Nhiệt độ hoạt động: -10 ~ 250ºC
  • Nhiệt độ LV lớn nhất: 250 ºC
  • Ứng dụng: Công Nghiệp dầu mỏ, thực phẩm, sữa…