Quá trình phát triển

2014

Thành lập công ty với tên gọi Công Ty TNHH Fansipan Vina

2017

Thành viên của Hiệp Hội Lò hơi Việt Nam

2018

Thành viên của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Việt Nam.

2019

Gia nhập hệ thống online