Thiết bị làm mềm nước công suất 80 m3/giờ

Liên hệ: 0888 294 499

Thông số kỷ thuật:

  • Công suất thiết bị làm mềm : 80 m3/h.
  • Chu kỳ hoạt động 1 thiết bị : tmin = 12 giờ
  • Độ cứng nước trước xử lý : max 300 mg CaCO3/l
  • Độ cứng nước sau xử lý : ≤ 1 mg CaCO3/l
  • Thời gian hoàn nguyên : 80 phút/lần