Lò hơi ghi xích công suất 6 tấn/giờ

Liên hệ: 0888 294 499

LÒ HƠI GHI XÍCH

  1. Năng suất sinh hơi định mức: D = 6000 kg/h
  2. Áp suất làm việc định mức:     P  = 10 kG/cm2
  3. Nhiệt độ làm việc:                   tnc =183oC
  4. nhiên liệu đốt  : than đá, củi băm, biomass