Lò hơi ghi xích

Liên hệ: 0888 294 499

  • Công suất sinh hơi      : D = 3 – 30  tấn/giờ.
  • Áp suất làm việc max : P= 25kG/cm2
  • Hiệu suất lò hơi         :η= 85%
  • Lò được thiết kế 3 pass
  • Nhiêu liệu: than cám, biomass