Lò hơi dạng đứng

Liên hệ: 0888 294 499

Đặc tính kỷ thuật:

  • công suất: 100-1000 kg/giờ
  • hiệu suất: ±80%
  • nhiên liệu: than cục, củi cây
  • cấp liệu thủ công
  • cấp nước tự động