Lò Hơi Ghi Tĩnh

Thông số kỷ thuật:

  • Kiểu tổ hớp ống nước, ống lửa
  • Áp suất làm việc lớn nhất: 16 Bar
  • Cống Suất từ 1000-10.000 Kg/giờ
  • Cấp Liệu Thủ công
  • Cấp nước tự động
  • Nhiên liệu: Củi, Than, Viên Nén, Củi Ép…