Lò hơi tầng sôi tuần hoàn

Liên hệ: 0888 294 499

Đặc Tính Kỹ Thuật

  • Năng suất sinh hơi định mức : D = 6000 -50,000 kg/h
  • Áp suất làm việc định mức    : P  = 6- 25 kG/cm2
  • Nhiệt độ làm việc                  :  tnc =183oC
  • Nhiên liệu đốt                        :  biomass hoặc than cám