Nồi hơi đốt dầu kiểu trực lưu

Liên hệ: 0888 294 499

Thông số Kỹ Thuật

  • Kiểu ống lửa, nằm dạng đứng
  • Hiệu suất: ± 92%
  • Áp suất làm việc: max 15 Bar
  • Điều khiển: hoàn toàn tự động
  • Nhiên liệu đốt: dầu DO, dầu FO, LPG, Biogas