Lò hơi đốt dầu

Liên hệ: 0888 294 499

Đặc tính kỹ thuật

  • Dạng nằm, ống lò-ống lửa
  • 3 pass, hộp khói ướt
  • Hiệu suất: ± 92%
  • Áp suất làm việc: max 30 Bar
  • Điều khiển: hoàn toàn tự động
  • Nhiên liệu: Dầu DO, FO, CNG, LPG và Bioga