Lưu trữ thẻ: Lò hơi cũ

Lò hơi cũ cho thuê và bán hơi

Để giảm chi phí đầu tư ban đầu, gấp gáp trong thời gian vận hành...