Nồi Hơi Đốt Dầu DO

Liên hệ: 0888 294 499

Đặc tính kỹ thuật

  • Kiểu ống lò ống lửa, nằm ngang
  • 3 pass, hộp khói ướt
  • Hiệu suất: ± 92%
  • Áp suất làm việc: max 25 Bar
  • Điều khiển: hoàn toàn tự động
  • Nhiên liệu đốt: Dầu DO, FO, CNG, LPG và Bioga