Lò Hơi Đốt Gas

Liên hệ: 0888 294 499

Đặc tính kỹ thuật

  • Dạng nằm, hoặc đứng
  • 3 pass, hộp khói ướt
  • Hiệu suất: ± 92%
  • Áp suất làm việc: max 30 Bar
  • Điều khiển: hoàn toàn tự động
  • Nhiên liệu: Gas LPG, CNG, LNG và Bioga
  • Tiêu thu nhiên liệu thấp