Lò Hơi Đốt Than Công Suất 5 Tấn/h

Liên hệ: 0888 294 499

Lò Hơi Đốt Than Công Suất 5 Tấn/h

Công Suất sinh hơi: 5000 kg/giờ

Áp suất làm việc lớn nhất 25 kg/cm2

Nhiệt độ hơi bão hòa Tbh =204o

Cấp liệu tự động hoặc thủ công